Đại hội Liên Đội trường Tiểu học Trung Chánh A

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, trường Tiểu học Trung Chánh A tổ chức Đại hội Liên Đội với sự tham dự của BGH, GVCN cùng 28 đại biểu là đội viên tiêu biểu của trường. Đại hội đã bầu ra Ban chỉ huy Liên Đội năm học 2017 – 2018 gồm 4 Đội viên. Đại hội kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.