Hội thảo tham vấn xây dựng tài liệu giáo dục ngoại khoá về bảo tồn, giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép cho học sinh tiểu học

Sáng 26/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Tổ chức Humane Society International tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng tài liệu giáo dục ngoại khoá nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn, giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép cho học sinh tiểu học.

Tham dự hội thảo có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo của 11 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Trị, Khánh Hoà và Đồng Tháp, Cần Thơ và một số tổ chức quốc tế, phi chính phủ.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến để hoàn thiện nội dung Báo cáo khảo sát về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh tiểu học tại Việt Nam và định hướng xây dựng bộ tài liệu ngoài khóa hướng dẫn giáo dục bảo tồn, giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép cho học sinh tiểu học một cách hiệu quả nhất. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp thực hiện. Dự án được thực hiện trong hai năm 2017, 2018 với các hoạt động: khảo sát về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh tiểu học tại Việt Nam; xây dựng bộ tài liệu ngoại khóa hướng dẫn giáo dục bảo tồn, giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép cho học sinh tiểu học; thí điểm tài liệu và đưa vào triển khai trong các trường tiểu học.


Toàn cảnh Hội thảo

Báo cáo khảo sát về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh tiểu học tại Việt Nam đã cho thấy rằng ngành Giáo dục đang có một hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai nội dung giáo dục bảo vệ động vật trong trường học. Tuy nhiên, giáo dục bảo vệ động vật hoang dã chưa được chính thức hoá trong các tài liệu giáo khoa, thiếu các buổi tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy cho giáo viên về nội dung này. Hoạt động giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong trường học còn có nhiều khó khăn, trong khi những quan niệm, nhận thức, thái độ của học sinh và giáo viên về bảo vệ động vật chưa toàn diện, đầy đủ.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Hà Thị Tuyết Nga, Giám đốc cơ quan quản lý CITES Việt Nam cho rằng:“Thế hệ trẻ sẽ đóng góp vai trò quan trọng khi cất lên tiếng nói của mình, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ những loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em về lòng yêu thiên nhiên, động vật hôm nay chính là đem lại những kết quả tốt đẹp trong tiến trình bảo tồn các loài động vật hoang dã trong tương lai”.

Hội thảo nhận được sự ủng hộ của đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đưa bộ tài liệu ngoại khóa hướng dẫn giáo dục bảo tồn, giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép cho học sinh tiểu học vào thí điểm tại các trường tiểu học trên toàn quốc./.

VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CT HỌC SINH, SINH VIÊN

Nguồn Báo Giáo Dục